image banner
Đồng Xoài bồi dưỡng chuyên đề về dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023.

Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài vừa mở lớp bồi dưỡng chuyên đề về dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023 cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, công chức các cơ quan, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể thành phố, xã, phường và cán bộ chủ chốt khu dân cư.

anh tin bai

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chuyên đề về dân tộc và chính sách dân tộc

Thạc sĩ Lý Trọng Nhân – Phó ban dân tộc tỉnh đã truyền đạt những nội dung như công tác dân tộc và Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Đặc điểm tình hình dân tộc trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Qua đó trang bị cho cán bộ lãnh đạo và công chức phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở nắm vững chính sách về dân tộc, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tại địa phương, đơn vị.

Nhã Trâm – Đài TT&TH thành phố Đồng Xoài

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 23
  • 165
  • 8 272
  • 472003