image banner
LĐLĐ thành phố Đồng Xoài giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Từ ngày 5/6 đến ngày 12/6/2024, LĐLĐ thành phố do đồng chí chủ tịch Mai Thị Hồng Luyến chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Lao động, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Uỷ ban MTTQVN thành phố tổ chức Đoàn Giám sát việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ tại 02 cơ quan hành chính nhà nước, 01 cơ quan UBND phường, 01 đơn vị sự nghiệp công lập và 04 doanh nghiệp (trong đó có 02 doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở).

Làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đoàn Giám sát đã nghe báo cáo, xem xét hồ sơ và nắm tình hình thực tế thực hiện các quy định pháp luật trong Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Việc thực hiện công khai các nội dung theo quy định; nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định và giám sát thực hiện; Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị Người lao động; Việc tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.     

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận một số ưu điểm là 9/9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ban hành được Quy chế dân chủ cơ sở với nội dung đảm bảo yêu cầu, cung cấp được hồ sơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động (Hội nghị); hầu hết các đơn vị đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và cung cấp được biên bản đối thoại. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự quan tâm, lắng nghe và thường xuyên sinh hoạt, trao đổi với người lao động. Cả 09 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 không xảy ra đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động.

Tuy nhiên, qua xem xét cụ thể nội dung Nghị quyết và biên bản Hội nghị, Biên bản đối thoại, Đoàn giám sát cũng phát hiện một số thiếu sót trong quá trình thực hiện: hầu hết Biên bản Hội nghị không ghi nhận đầy đủ nội dung công khai, lấy ý kiến người lao động đối với các nội dung phải công khai, lấy ý kiến, Biên bản đối thoại còn chung chung, chưa ghi chép cụ thể các ý kiến kiến nghị của người lao động và giải đáp của thủ trưởng, người sử dụng lao động; Cá biệt có đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC,NLĐ nhưng không tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân đã hết nhiệm kỳ… Đoàn Giám sát đã hướng dẫn và kiến nghị các đơn vị khắc phục các thiếu sót nêu trên.

Hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động là hoạt động trọng tâm thường xuyên của các cấp công đoàn. Thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là một chính sách lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động phát huy vai trò của công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

                                                  Lê Thị Thoan

Một số hình ảnh minh họa:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước