image banner
Đoàn giám sát - Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại Đảng ủy các phường xã

Thực hiện Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, vừa qua, Đoàn giám sát Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Thiện và xã Tân Thành trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng lao động; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phán ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ do MTTQ Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng...theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy xã Tân Thành

Trong niên độ giám sát, Đảng ủy 02 phường, xã luôn quan tâm, lãnh đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ đến cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhất là Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó đã nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức về vị trí và vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng tháng, hàng quý Đảng ủy đã họp và xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đảm về quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên chỉ đạo MTTQ Việt Nam phối hợp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức lối sống. Luôn quan tâm lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chú trọng đến công tác tiếp dân, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc phát sinh trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc chuyển đổi vị trí việc làm đối với các chức danh theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo triển khai, trên cơ sở Kế hoạch số 151 ngày 27/7/2021 và Kế hoạch số 90 ngày 27/3/2023 UBND Thành phố Đồng Xoài về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức để thực hiện. Việc kê khai và công khai các bản kê khai được các đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 20/10/2021 của Chính phủ...

anh tin bai

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng ủy phường Tân Thiện

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ 02 Đảng ủy vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một ít đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được phân công; chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, còn xảy ra tình trạng đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt. Công tác giám sát của Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên chưa thực hiện thường xuyên; tâm lý ngại va chạm, nể nang trong giám sát nhất là giám sát vai trò người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Thay mặt Đoàn giám sát, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 02 phường xã trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Quan tâm thực hiện tốt các Quy định, Quyết định của của Đảng về công tác cán bộ, đánh giá cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện đúng quy trình trong công tác tổ chức cán bộ tại địa phương. Tiếp tục triển khai sâu rộng Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 07 ngày 25/6/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân./.

 

LÊ KHANH

 

 

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước