image banner
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xuyên suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn khẳng định công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, coi dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, các đoàn thể, chính quyền, cán bộ. Đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như:  Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ...

Đến Đại hội XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhiều nội dung được bổ sung, phát triển để phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, có một nhiệm vụ gắn liền với công tác Dân vận, đó là: “thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Xác định rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của phường Tân Thiện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung các văn bản của cấp trên về công tác dân vận đến cán bộ, công chức và nhân dân. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân được nâng lên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của nhân dân; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Qua 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động dân vận của phường Tân Thiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống và tư tưởng nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ tết. Công tác an sinh xã hội được Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường, các đoàn thể phường, khu dân cư quan tâm thực hiện tốt.

anh tin bai

Đồng chí Lê Hoàng Anh- UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Thiện

báo cáo kết quả hoạt động công tác dân vận năm 2021 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 của Đảng ủy

 

 Trong năm 2021, Đảng ủy phường Tân Thiện đã chỉ đạo việc thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các khoản thu, chi từ ngân sách, các dự án, công trình đầu tư; việc quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động Nhân dân đóng góp để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, Nhân dân kiểm tra và Nhân dân giám sát. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện chương trình hành động “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu tự giác” được nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Có 2.035/2.068 hộ đạt gia đình văn hóa, 07/07 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, khu phố Phước Thiện đạt khu dân cư văn hóa 05 năm liền (2017-2021); nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng hương ước, quy ước khu dân cư góp phần chỉnh trang đô thị và tạo niềm tin trong nhân dân. 19/19 đơn vị thành viên Khối Dân vận phường đạt Xuất sắc. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của  MTTQ và các đoàn thể, chi bộ

UBMTTQ Việt Nam phường đã tham mưu triển khai đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, UBND, MTTQ, các hội, đoàn thể thực hiện 02 chương trình đột phá “Phấn đấu 100% các nhà văn hóa nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo các thiết chế theo quy định” và “Nâng cao chất lượng đảng viên bằng giải pháp: một đảng viên khu dân cư phụ trách từ 8 đến 10 hộ dân”. Vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”, chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương văn minh, công dân gương mẫu tự giác” gắn thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn...Qua quá trình thực hiện, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đã đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, như: Tổ Dân vận khu phố Phước Thiện duy trì mô hình “khu phố nghĩa tình” vận động hỗ trợ 02 hộ thoát nghèo 600.000 đồng/tháng, xây dựng mô hình “Đoàn kết tương trợ góp vốn xoay vòng”, hàng năm góp được khoảng 144.000.000 đồng giúp hơn 12 lượt người có vốn phát triển kinh tế; Tổ Dân vận Xuân Đồng xây dựng mô hình “góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế”, đã góp được hơn 400 triệu đồng, giúp cho hơn 39 lượt người có vốn kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế; khu phố Xuân Đồng, khu phố Phước Tân vận động 20.000.000 đồng xây dựng “Đường Hoa” tại hai bên bờ Suối Cạn; vận động 89.400.000 đồng xây dựng 05 “Đường Cờ bằng trụ” trên tuyến đường Phú Riềng Đỏ, đường Suối Đồng Tiền, đường Nguyễn Trãi, đường 753, đường 28m khu phố Phước Tân. Tổ Dân vận khu phố Tân Đồng I vận động 30 triệu đồng đổ đường bê tông vào nhà văn hóa khu phố.

Ngoài ra,  MTTQ phường, các đoàn thể, hội vận động 5 triệu đồng  cùng một số khu phố xây duy trì các tuyến “Đường Hoa” như: Hẻm 54, đường nhà văn hóa khu phố Phước Tân; đường điện 500KV, tổ 2 khu phố Xuân Đồng...Thực hiện kế hoạch xây dựng các tuyến đường “Sạch- Xanh- Sáng- Đẹp- An toàn”, đã triển khai trên 05 tuyến đường Hoa, trồng được 566 cây Hoàng Yến, trị giá 28.300.000 đồng. Tổ Dân vận các khu phố tiếp tục vận động nhân dân đồng thuận để nhà nước thu hồi đất đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền, dự án đường tránh Đồng Xoài, dự án Suối Cạn..., thuận lợi cho nhân dân khi lưu thông, giúp thoát nước tốt và tạo mỹ quan đô thị....

Với hiệu quả công tác dân vận trong thời gian qua cho thấy nhờ thực hiện tốt công tác dân vận đã tạo ra đồng thuận xã hội để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Khối dân vận phường Tân Thiện được Thành ủy đánh giá là đơn vị xuất sắc, đứng đầu trong Khối thi đua toàn thành phố ./.

 

KHÁNH LÊ

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước