image banner
Những giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đảng bộ xã Tiến Hưng

Nhiều năm trở lại đây công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, nhất là đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và đặc biệt là đối với chi bộ khu dân cư…Tuy nhiên, do có nhiều giải pháp đột phá nên  Đảng bộ xã Tiến Hưng - Thành phố Đồng Xoài đã thực hiện tốt nhiệm vụ này.

 

Đảng bộ xã Tiến Hưng hiện có 356 đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc gồm 06 chi bộ ấp: 05 chi bộ trường học: 01 chi bộ quân sự: 01chi bộ công an: 01chi bộ trạm y tế. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã Tiến Hưng đã kết nạp được 17 đảng viên mới, trong đó: Năm 2020 kết nạp  6 đảng viên; năm 2021: kết nạp 6 đảng viên; năm 2022: kết nạp  5 đảng viên.  Trong số đảng viên mới kết nạp có 5 đảng viên kết nạp tại chi bộ khu dân cư (chiếm 29,4%); 12 đảng viên kết nạp tại các cơ quan, trường học (chiếm 70,6%). Việc kết nạp đảng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đảng ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Tiến Hưng vẫn còn có những khó khăn, hạn chế: Số lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng hằng năm dù đạt chỉ tiêu Thành uỷ giao nhưng tỷ lệ kết nạp đảng viên ở khu dân cư chưa cao (chiếm 29,4%); tỷ lệ viên chức (giáo viên) vào Đảng còn thấp so với tổng số giáo viên trường học trên địa bàn (có 93 đảng viên/171 giáo viên, chiếm 54,4%); có chi bộ khu dân cư nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được Đảng uỷ xã Tiến Hưng xác định có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đó là: Thanh niên sau tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục theo học trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc đi làm ăn xa; mặt khác, sau học xong vào làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn do đặc thù công việc nên tham gia sinh hoạt tại địa phương còn ít; Một bộ phận thanh niên ở khu dân cư không có chí hướng phấn đấu, vướng vào các tệ nạn xã hội… nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng; Một số chi ủy chi bộ chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, phân công đảng viên trong việc tìm, “tạo nguồn” phát triển đảng; Một số trường hợp quần chúng chưa tích cực phấn đấu vào Đảng dù cấp ủy, đảng viên được giao nhiệm vụ đã gặp gỡ động viên, thuyết phục nhiều lần …

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế về công tác “tạo nguồn”, phát triển đảng, Đảng ủy xã Tiến Hưng đã có những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ này:

Trước hết, Đảng uỷ xã đã thực hiện giải pháp nâng cao trách nhiệm của Đảng uỷ trong chỉ đạo triển khai và thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể:

Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo các chi ủy chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc phát triển đảng viên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng uỷ phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, cùng dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi uỷ chi bộ tích cực tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đảng uỷ yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực sự gần gũi nhân dân, được nhân dân tín nhiệm góp phần tạo niềm tin để quần chúng phấn đấu vào Đảng. 

Đảng uỷ thường xuyên tuyên truyền, giải thích để các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên hiểu rõ việc “tạo nguồn” kết nạp đảng phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Thứ hai: Nang cao trách nhiệm của các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Để thực hiện giải pháp này, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ trực thuộc nhất là các chi bộ khu dân cư phải ra nghị quyết phân công cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ và các chi hội đoàn thể khu dân cư tìm và “tạo nguồn” kết nạp đảng. Khắc phục tình trạng một số chi bộ khu dân cư nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Hằng tháng, yêu cầu các đảng viên, các chi hội đoàn thể báo cáo cụ thể việc tìm, tạo nguồn cho chi ủy, chi bộ nắm bắt, chỉ đạo và báo cáo chi bộ ra nghị quyết phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Song song với đó là chỉ đạo các đoàn thể, chi hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng, quan tâm rà soát các đối tượng là hội viên chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội chữ thập đỏ (trước hết là “tạo nguồn” từ trưởng xóm, trưởng các chi hội đoàn thể khu dân cư…), không bó hẹp trong đoàn viên thanh niên. 

Để làm tốt công tác “tạo nguồn”, các chi ủy chi bộ phải thực sự quan tâm rà soát, tìm hiểu kỹ về từng quần chúng: trường hợp trình độ học vấn chưa đảm bảo điều kiện vào Đảng (tốt nghiệp THCS), phải báo cáo ngay Thường trực Đảng ủy để liên hệ cử đi đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định; trường hợp gia đình chưa đồng thuận thì cấp ủy, đảng viên được phân công phải kiên trì đeo bám vận động, thuyết phục gia đình...

Đối với các trường học, chi uỷ chi bộ, các đoàn thể và toàn bộ đảng viên chi bộ phát huy tốt vai trò nêu gương của mình, nhất là người đứng đầu, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục giáo viên nỗ lực phấn đấu vào Đảng.

Thứ ba: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội từ xã đến các chi hội, đoàn thể khu dân cư

Để phát triển đảng viên trong dân cư, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội  chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về khu dân cư, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho đoàn viên, hội viên nhằm nâng nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của Đảng, tự nguyện xin gia nhập vào hàng ngũ của Đảng.

Với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn xã Tiến Hưng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm Đảng uỷ đã chủ động việc tạo nguồn và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng được giao.

anh tin bai
anh tin bai

 

TUẤN DŨNG

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước