image banner
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ thành phố

Theo Chương trình làm việc năm 2023, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài xác định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt chủ đề năm và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị theo mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 03-NQ/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kết luận số 409-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

anh tin bai

Khu vực ngã tư trung tâm thành phố Đồng Xoài (Nguồn: thư viện ảnh www.dongxoai.gov.vn)

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, với 14/14 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết kế hoạch đề ra. Các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các gói hỗ trợ được triển khai kịp thời, đã tác động tích cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,02% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng: Thương mại - Dịch vụ 53,45%; Công nghiệp - Xây dựng: 41,92% Nông nghiệp 4,63%; thu ngân sách trên địa bàn 888 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu tỉnh giao. Đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 104,3 triệu đồng, tăng 11,04% so với năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, dự báo khó khăn, thách thức trong năm 2023 và căn cứ các mục tiêu, định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, Kết luận số 409-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố xác định 18 chỉ tiêu, nhiệm vụ và chọn năm 2023 là năm chỉnh trang đô thị. Trong đó: Tổng giá trị gia tăng (theo giá cố định 2010) là 15.228 tỷ đồng, tăng 15,12% so với năm 2022; Cơ cấu kinh tế: thương mại-dịch vụ 54,28%; công nghiệp-xây dựng 41,1%; nông nghiệp 4,62%. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn hơn 939 tỷ đồng, bằng 106% so với năm 2022. Công nhận thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì số bác sỹ/vạn dân: 30,1 bác sỹ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 8,9%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, tăng 7% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2022, duy trì thành phố không còn hộ nghèo.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chương trình công tác năm 2023, Đảng bộ thành phố xác định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2023; (2) Xây dựng và tổ chức có hiệu quả kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế, điều hành công tác thu – chi ngân sách có hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trước hết là các công trình trọng điểm, các dự án kết cấu hạ tậng, các tuyến đường giao thông chính; (3) thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết khó khăn trong lĩnh vực giáo dục, y tế; (4) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành các cơ quan trong hệ thống chính trị theo quy định pháp luật và các văn bản liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; (5) Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính.

Năm 2023 được xác là năm chỉnh trang đô thị, Đảng bộ thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt chấn chỉnh trật tự kỷ cương và mỹ quan đô thị, thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày lao động vì thành phố trẻ thân yêu”. Đồng thời triển khai thí điểm mô hình “Ngày thứ bảy về với khu dân cư- lắng nghe dân nói” tại 02 đơn vị (xã Tiến Hưng, phường Tân Phú, sau khi sơ kết 06 tháng đầu năm sẽ tiến hành nhân rộng toàn thành phố.

AN NHIÊN

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 16
  • 767
  • 5 378
  • 310028