image banner
Mỗi đảng viên tự soi, tự sửa để giữ trọn lời thề

Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, năm 2023 Đảng bộ thành phố Đồng Xoài tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Việc lãnh đạo thành phố thường xuyên về sinh hoạt với chi bộ cơ sở, khu dân cư... đã từng bước thay đổi phương thức lãnh đạo thân thiện, gần gũi với nhân dân. Đặc biệt, mô hình "thứ bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói" của thành phố được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao và lựa chọn là điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị  khóa XII.

Năm 2024 thành ủy Đồng Xoài sẽ tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thể đảng viên” trong toàn Đảng bộ thành phố. Đồng thời tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị này vào đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Nhân sự kiện này phóng viên Đài TT&TH thành phố Đồng Xoài đã có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Hà Anh Dũng, UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2024 Thành ủy sẽ tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên" trong toàn Đảng bộ. Vậy xin đồng chí cho biết mục tiêu cơ bản mà chúng ta mong muốn thông qua việc triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này?

Trả lời: UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng:

Đối với mỗi người Việt Nam, thời điểm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vinh dự to lớn và giây phút đứng trước phông lễ buổi kết nạp để tuyên thệ là dấu ấn thiêng liêng nhất trong cuộc đời.

Thực hiện lời thề thiêng liêng khi được đứng trong hàng ngũ những người Cộng sản, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và 94 mùa xuân có Đảng, lớp lớp thế hệ đảng viên vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, anh dũng hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ đảng viên đã tiếp tục cống hiến, góp phần xứng đáng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, sự phồn vinh của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Nhưng, cũng thật đáng tiếc! Trong thực tế, không ít người sau khi được kết nạp Đảng, đã sao nhãng những lời thề của mình; một bộ phận không nhỏ trong số đó đã “không nhớ” hoặc không nghiêm túc thực hiện lời thề mà họ đã tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh, thậm chí họ đã phản bội chính mình, phản bội Đảng. Nhiều đồng chí khi đang công tác, đương chức thì rất tích cực, luôn tiên phong, gương mẫu, nhưng khi được nghỉ hưu lại không còn gắn bó với khu dân cư, thiếu tích cực xây dựng chi bộ, xây dựng khu phố, thôn, ấp...

Từ thực trạng trên, để tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh toàn diện, bắt đầu từ vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thể đảng viên” trong toàn Đảng bộ thành phố.

Thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề này giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tự rà soát, tự soi, tự sửa và nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa của cá nhân khi được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng ta, từ đó nâng cao ý thức tự rèn luyện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, để mỗi đảng viên phát huy tính tự giác, lòng tự trọng, tích cực nêu gương, nói đi đôi với làm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt”, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh ngay từ chi bộ, nơi được xem là tế bào của tổ chức Đảng.

Phóng viên:Thưa đồng chí, chúng ta sẽ triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị này như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất?

Trả lời: UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng.

Theo Kế hoạch, đợt sinh hoạt chính trị này được phát động, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, bắt đầu vào dịp Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (từ ngày 03/02/2024 đến hết ngày 30/11/2024). Được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 01, từ ngày 03/2/2024 đến 19/5/2024 sẽ sơ kết đợt 01; giai đoạn hai, từ ngày 20/5/2024 đến 30/11/2024 và tổ chức tổng kết đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐNDVN 22/12 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đồng Xoài 26/12.

Trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị là từng chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề được cụ thể hóa các nội dung cốt lõi từ 04 nội dung lời tuyên thệ đảng viên, cũng là nhiệm vụ của đảng viên. Mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên theo vị trí nhiệm vụ đang đảm nhiệm, kể cả đảng viên hưu trí, xây dựng kế hoạch nêu gương cá nhân gửi chi bộ (hoặc thủ trưởng cơ quan) đơn vị nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi việc thực hiện và làm cơ sở phân tích chất lượng, đánh giá, xếp loại đảng viên hang tháng, quý, cuối năm.

Đợt sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, chặt chẽ, sâu rộng, hiệu quả ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thành phố với hình thức phong phú, đa dạng và thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Qua sơ kết giai đoạn và tổng kết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đồng Xoài lần thứ V,nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: xin cám  ơn đồng chí!

Kim Phụng

anh tin bai

Bí thư thành ủy Hà Anh Dũng cùng các đồng chí thường vụ thành ủy tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ khu phố Suối Đá phường Tân Xuân.

anh tin bai

 Bí thư thành ủy Hà Anh Dũng dự sinh hoạt và phát biểu với đảng viên Chi bộ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân.

anh tin bai

 UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cùng lãnh đạo thành ủy Đồng Xoài, phường Tân Đồng dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8/2023 tại chi bộ khu phố 5. 

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước