image banner
Một số ghi nhân qua giám sát tại Đảng bộ Phường Tân Phú

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, vừa qua, Đoàn giám sát 925 của Thành ủy do đồng chí Bùi Quang Phan- UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Phú trong việc thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị 13 chỉ tiêu và 06 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa V gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Phú khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Phú đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình... của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, đúng hướng; kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt, năm sau tăng so với năm trước.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế trên địa bàn phường đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: tổng thu ngân sách nửa đầu nhiệm kỳ 72 tỷ 560 triệu đồng, trong đó thu phát sinh trên địa bàn là 37 tỷ 398 triệu đồng, đạt 122% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tổng chi ngân sách 58 tỷ 809 triệu đồng, đạt 129% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó: chi thường xuyên là 38 tỷ 370 triệu đồng, đạt 103% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ; chi sự nghiệp có tính chất đầu tư 12 tỷ 713 triệu đồng, đạt 182% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư trên địa bàn phường cũng được tập trung đẩy mạnh. Các dự án bồi thường đã được thực hiện trong nhiệm kỳ gồm: Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, đường Đặng Thai Mai (nối dài), đường nối khu phố Phú Thanh-Lý Thường Kiệt, Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2)… Đến nay đã hoàn thành công tác xét duyệt hồ sơ bồi thường dự án đường Đặng Thai Mai (nối dài), đường nối khu phố Phú Thanh-Lý Thường Kiệt với trên 45 hồ sơ; Phối hợp kiểm kê, kiểm đếm và hoàn thành công tác xét duyệt 68/68 hồ sơ dự án Xây kè và nạo vét hồ Suối Cam,; Dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2) với trên 700 hồ sơ. Vận động 16 hộ dân hiến đất xây dựng kè và đường hai bên Suối Mơ; đường Lý Thường Kiệt với gần 100 hộ, đã cơ bản hoàn thành. Về công tác vận động người dân hiến đất làm đường giao thông đối với 02 dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Duẩn và đọan từ đường Nguyễn Bình đến đường Phan Bội Châu), đã vận động được 82/188 hộ tự nguyện hiến đất với diện tích 35.871 m2...

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững. Việc xây dựng, củng cố chính quyền được quan tâm, chú trọng, củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa dạng đến các tầng lớp nhân dân, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện tốt; công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tư tưởng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng...

anh tin bai

Hình ảnh: đồng chí Vương Đức Lai- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Phú báo cáo kết quả tinh hình thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2025 của Đảng bộ phường

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, khó khăn như: Kinh tế tuy đạt tốc độ tăng trưởng ổn định hàng năm nhưng tính bền vững chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất đai; phát triển thương mại - dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu các cơ sở dịch vụ có chất lượng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuật đô thị, giao thông đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế. Tình hình vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng, tài nguyên - môi trường đã được kiểm tra, xử lý thường xuyên nhưng vẫn còn xảy ra, quá trình xử lý, ngăn chặn một số vụ việc chưa thật sự quyết liệt và đạt hiệu quả. Việc thực hiện chuyển đổi số còn chậm và lúng túng, chứng thực điện tử và nộp tiền qua hệ thống trực tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang. Tình trạng quá tải về số lớp, số học sinh ảnh hưởng rất lớn đến việc công nhận trường chuẩn. Việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc còn lúng túng; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu. Trong sinh hoạt Đảng, tình trạng đảng viên vắng mặt, đi trễ, về sớm trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ đã được hạn chế nhưng vẫn còn xảy ra, nhất là trong các buổi học tập Nghị quyết; chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn chưa đồng đều giữa các Chi bộ.

 

anh tin bai

Hình ảnh: Đồng chí Bùi Quang Phan- Trưởng Đoàn giám sát 925 Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Đồng chí Bùi Quang Phan - Trưởng Đoàn giám sát 925 Thành ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được. Đồng thời, để tiếp tục thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, đồng chí Bùi Quang Phan yêu cầu Đảng bộ phường Tân Phú thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt Đảng, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Đẩy mạnh việc thực hiện việc “tự soi”, “tự sửa” theo phương châm “3 Không - 4 Có - 5 Rõ - 6 Dám” theo Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 6/7/2022 của Thành ủy về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao ý thức rèn luyện, đề ra chuẩn mực đạo đức công vụ, tạo sự tự giác rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình hành động số 06 của Thành ủy Đồng Xoài về “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh - công dân gương mẫu, tự giác”; xây dựng các tuyến đường “Sạch-Xanh-Sáng - Đẹp và An toàn”; xây dựng và đề nghị công nhận các “Tuyến phố văn minh” đạt tỷ lệ đề ra góp phần xây dựng thành phố Đồng Xoài “Hiện đại, sinh thái, thông minh”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử; triển khai các ứng dụng thông minh trong quá trình xây dựng đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số, chính quyền số đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố và Nghị quyết số 66-NQ/ĐU, ngày 08/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về chuyển đổi số năm 2022 định hướng đến năm 2025.

UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiến đất và các vật kiến trúc để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chương trình công tác; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động do chính quyền và đoàn thể phát động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.../.                                                          

                                                                        LÊ KHANH

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 22
  • 149
  • 8 256
  • 471987