image banner
Công tác mở lớp năm 2023 của Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố; sự giúp đỡ hỗ trợ về chuyên môn, báo cáo viên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy và các đơn vị liên quan; cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Chính trị thành phố, luôn chủ động phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tổ chức mở các lớp bồi dưỡng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023 được Thành ủy phê duyệt đầu năm thì tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt 38/38 lớp và hội nghị. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố mở 9 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, thuộc các trường  học và 01 lớp Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng “ Đảng ta thật là vĩ đại”;

Dự kiến đến ngày 31/12/2023 Trung tâm sẽ tổ chức thêm 01 Hội nghị và 02 lớp học, khoảng 670 học viên. Như vậy, tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 Trung tâm Chính trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mở được 49/38 lớp bồi dưỡng và hội nghị với 8.731 lượt người tham dự, đạt 128,94%, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 18,42%.

Tuấn Minh

Một số hình ảnh của công tác mở lớp:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
 
Thống kê truy cập
  • 5
  • 1639
  • 8 320
  • 554206

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước