image banner
Tuyên truyền Infographic 12-12-2023
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI GIAI ĐOẠN 2022-2025
No description
Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2022-2025
No description
Tăng cường Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
No description
TIN LIÊN QUAN

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI

 Địa chỉ: Số 1379 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713 860017

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng Thành ủy

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước